top of page

Församlingens bakgrund

För ett antal år sedan började en liten grupp samlas i Karlskrona för att tillsammans ta del i vad Gud talar i sitt Ord. Bibelstudium kom att hållas i Emanuelskyrkans lokaler, före detta Metodistförsamlingens kyrka och församlingshem. Detta blev grunden till det som idag är S:t Andreas lutherska församling. 

2015

Sedan sommaren 2015 har församlingen firat gudstjänster. På grund av de långa avstånden firades gudstjänst en gång i månaden hemma hos familjen Petersson i Ärngisslahyltan, södra Småland, och en gång i månaden i Emanuelskyrkan i Karlskrona. Där emellan träffades församlingen för ytterligare studier i Guds Ord.

 

Helgen den första advent samma år anordnas församlingsläger på Karlsnäsgården som ligger strax norr om Ronneby. Temat för helgen var Helige Ande och kyrkans sakrament. I samband med detta läger grundades S:t Andreas lutherska församling och ansökte om att bli en del i Missionsprovinsen.

 

Under de begynnande åren har mycket hänt – gudstjänster, bibelstudie, dop, vigsel, konfirmation, sommar- och adventsläger, påskmåltid, kyrkodagar m.m. Detta kan konstateras med stor tacksamhet till Herren Gud som har lagt saker och ting till rätta.

 

Det stora geografiska området har utmanat flera gudtjänstdeltagare till att köra långa sträckor för att få vara tillsammans vid gudstjänsterna. Av rent praktiska skäl hölls bibelstudier och katekesundervisning separat för Blekinge/Småland. Det innebar att församlingen just vid dessa sammankomster var delad.

 

En annan utmaning har varit lokalfrågan. Att hyra lokal och anpassa sig till andra församlingars/gruppers tider kan ibland bli ett problem, särskilt för en liten grupp som bara träffas ett par gånger i månaden. Detta har gjort att församlingen satt stort värde på när alla kunnat vara med. På så vis har församlingsläger blivit en viktig del av årets händelser, för att kunna vara tillsammans en längre tid och även få träffa andra kristna som besöker. Redan församlingens första sommar (2016) anordnades ett läger på Stenbräckagården som ligger på den vackra ön Tjurkö i Blekinges skärgård. 

 

2019

Den första januari 2019 kunde församlingen samlas i en ny lokal i Emmaboda för bön och iordningställande av det som skulle komma att bli gudstjänstlokal. Detta med stor glädje. Församlingshemmet var redan anpassat för samlingar eftersom det tidigare varit Rikets sal. De förra ägarna lämnade kvar mycket som kunnat tas i bruk och dras nytta av. Där fanns fina, bekväma stolar till över 70 personer och dessutom ett fint gammalt piano som endast behövde stämmas något. Efter att ha kompletterat inventarierna med altarbord, ambo, ljus, bord och stolar för bibelstudium och samkväm så har det nu kunnat börja anordnas gudstjänster och undervisning där.

 

Den 1 juni besökte biskop Bengt Ådahl och ledde en invigningsgudstjänst av den nya lokalen. Det var en fin högtid som kunde firas tillsammans med gäster från Skåne, Blekinge och Småland.

Första helgen i juli samlades församlingen och tillresande gäster till läger på Karlsnäsgården utanför Ronneby kring temat "Gud och skapelsen". Under 2019 har den nya lokalen i Emmaboda fyllts med sång, gemenskap och god undervisning. Församlingens bön är att det ska fortgå, så länge Gud vill, till välsignelse för många.

Bakgrund: Om
bottom of page