top of page

Varför?

2015 anslöt sig S:t Andreas lutherska församling till Missionsprovinsen i Sverige för att vara del av ett större sammanhang som finns till för att ett rent, klart och rätt delat Guds Ord inte får tystna i vårt land. Församlingen samlas till studier av bibeln och till gudstjänst i tron på Jesus Kristus. Under en gudstjänst läser vi Bibeln, lyssnar till undervisning, ber till Gud, sjunger psalmer och sånger samt har gemenskap med varandra. Önskan är att förkunna Guds Ord så att människor kan komma till tro på Jesus och få evigt liv. Till detta hör att inspirera andra till att enskilt och i en bibeltrogen församling söka sig närmare Bibeln och ett liv i gemenskap med Jesus. Förhoppningen är liksom för hela Missionsprovinsen ”att Guds Ord ska få ljuda till väckelse och omvändelse också för våra barn och barnbarn, ja, ljuda så länge det heter ’i dag’ eller tills Herren kommer tillbaka.”

Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin ende son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad, utan ha evigt liv. (Joh 3:16)

Varför?: Om
bottom of page