top of page

Tro och lära

Bibeln är Guds eget ord till människan och ger svar på livets största frågor. Jesus är vägen, sanningen och livet, alltså en människas enda möjliga väg att nå himmelen. Bibeln är helig och trovärdig och är därför den enda regel och norm som alla läror och lärare bör prövas och bedömas efter. 

 

Bibeln är förklarad i hela Konkordieboken och sammanfattad i följande skrifter: 

  • Den apostoliska trosbekännelsen

  • Den nicenska trosbekännelsen

  • Den athanasianska trosbekännelsen

  • Den augburgska bekännelsen från år 1530

Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. (Ps. 119).

St Andreas logo stor - utan text (2).webp
bottom of page