Kontaktinformation

Församlingspräst:

Joacim Brandt Erlandsson

Tel: 0702-147050

E-post: joacim.brandt.erlandsson@gmail.com

Församlingsledare:

Anders Petersson 
Tel: 0738-217580
E-post: anderspetersson62@gmail.com

 

Församlingstjänare:

Elof Ängdahl  
Tel: 0709-625394
E-post: elof.angdahl@outlook.com

Bankgiro: 5079-8123

Adress: 

Södra vägen 22, Emmaboda.

Se karta nedan.

 

Här finner du oss!