top of page

Kontaktinformation

Församlingsföreståndare:

Anders Petersson 
Tel: 0738-217580
E-post: anderspetersson62@gmail.com

Pastor:

Joacim Brandt Erlandsson

Tel: 0729-65 77 12

E-post: joacim.brandt.erlandsson@missionsprovinsen.se

Bankgiro: 5079-8123

Kontakt: Om

Här finner du oss!

bottom of page